Rue

Het stadje Rue ligt een tiental kilometer van de kust, ietwat verborgen in het binnenland. In de Middeleeuwen, toen de baai van de Somme nog niet verzand was het stadje echter een haven, met een belangrijke handelsactiviteit. Het rijke architecturale patrimonium van het stadje getuigt nog steeds van dit grootste verleden en maakt een bezoek meer dan de moeite waard.

Een tweede belangrijk oorzaak van zijn glorie, ligt in een Byzantijns kruis met een relikwie van Christus, dat in de Middeleeuwen op miraculeuze wijze aanspoelde. Het zou rechtstreeks van Jeruzalem afkomstig geweest zijn. Waar of niet waar, maar Rue werd daardoor een bekend bedevaartsoord. De talrijke giften die de bedevaarders meebrachten compenseerden de teloorgang van de handel als gevolg van de verzanding van de haven. Tot de schenkers behoorde Isabel van Portugal, de vrouw van de hertog van Bourgondië, Filips De Goede.

Tot de bijzonderste bezienswaardigheden van het stadje behoort het Belfort, symbool van de vrijheden die in de 12de eeuw werden verworven. Het Belfort (één van de weinige die buiten Vlaanderen te vinden zijn) dateert uit de 15de eeuw. Ondanks zijn geringe hoogte, reikt het zicht van bovenop de toren van de Marquenterre tot het bos van Crécy.

belfort Rue;

De Chapelle du Saint-Esprit is een mooi voorbeeld van de Gothique Flamboyant. Ze werd eveneens gebouwd in de 15de eeuw. De relikwie van Christus werd in de kapel bewaard, maar werd tijdens de Franse Revolutie vernield. Enkel een hand, overleefde de brand en is nu achteraan in de kapel te bekijken.

Gothique Flamboyante Gothique Flamboyante

Gothique Flamboyante  Rue Gothique Flamboyante


We hebben onze reisgids over de Baai van de Somme uitgebreid met info over "De Somme",
van Amiens tot de monding, met een uitgebreid hoofdstuk over de "Slagvelden van de Somme".

Reisgids Somme

Reisgids Somme
4 EUR

kaart albasten Kust

Kaart Albasten Kust
11.95 EUR

reisgids opaalkust

Reisgids Opaalkust
6 EUR

reisgids Normandië

Reisgids Albasten Kust
5 EUR

reisgids Normandië

Reisgids Normandië
5 EURHelp ons door dit te delen met je vrienden !