De Nederlandse Kust

De Nederlandse Kust is officieel 523 km lang, waarvan 353 km langs de Noordzee. De rest ligt langs de Westerschelde en de Waddenzee. Als je iets minder strikt zou zijn, zou het aantal 'kustkilometers' echter veel hoger liggen.

Langs de kust loopt een lange-afstand-wandelpad (LAW 5) met een totale lengte van meer dan 700 kilometer. Dit pad volgt de kust vrij goed en loopt door verschillende grote natuurgebieden. Op grote delen van dit pad kan er ook gefietst worden. Het wordt opgesplitst in 4 delen :

Het Visserspad (LAW 5-2) en het Duin- en Polderpad (LAW 5-3) zijn samengevoegd tot het Hollands Kustpad.

 

Kaartje Deltapad Kaartje Hollands Kustpad Kaartje Friese Kustpad Kaartje Wad en Wierenpad