Klik hier om deze email in uw browser te lezen

Nieuwsbrief

8 maart 2018

Beste vrienden,

Er zijn enkele musea die we al enkele keren bezocht hebben voor tijdelijke tentoonstellingen. Eén ervan is het Louvrelens, waar ook dit jaar weer een mooie tentoonstelling op het programma staat :

" L'Empire des Roses "

Deze tentoonstelling toont 400 kunstwerken die dateren uit de dynastie van de Kadjaren, die van 1786 tot 1925 regeerden over het huidige Iran.

Mogelijke data zijn donderdag 26 of zaterdag 28 april.

* * * * * * * * * * *

Voor het najaar denken we nog aan 2 nieuwe reizen :

  • het noorden van Portugal met een bezoek aan Porto en een rondrit langs de vallei van de Douro, overgoten met een wijn- en portosausje.

    Periode : zes dagen , in de eerste helft van oktober

  • Wenen herdenkt in 2019 de 450ste verjaardag van het overlijden van Pieter Breugel de Oudere. In het Kunsthistorisches Museum loopt dit najaar al een speciale tentoonstelling. Verder verkennen we uiteraard de kunstschatten van Wenen en misschien maken we zelfs een uitstapje naar Melk, voor een bezoek aan de befaamde abdij.

    Periode : 4 dagen, in december of begin januari.

Heb je interesse in één van deze bestemmingen, dan mag je me dat uiteraard vrijblijvend laten weten. Een concreet voorstel volgt dan snel.

Met vriendelijke groeten.

Frank


L'Empire des Roses

Louvrelens

We brengen een bezoek aan de tentoonstelling in het Louvrelens. De namiddag wordt ingevuld in functie van de deelnemers. Mogelijkheden : bezoek aan Rijsel, de Villa Cavrois, ...

Prijs : 32 EUR (vervoer en begeleiding).  
Datum : donderdag 26 april of zaterdag 28 april

Geschiedenis van de Kadjaren

De Kadjaren/Qajaren-dynastie was een Iraanse koninklijke dynastie van Azerbeidzjaanse afkomst die van 1796 tot 1925 over Perzië heerste. De dynastie werd gevestigd in 1794 door Agha Mohammed Khan Kadjar, zoon van de heerser van noordelijk Iran, die de verschillende rivaliserende groepen versloeg en zo een einde maakte aan een burgeroorlog die tientallen jaren had gewoed na de dood van Nadir Sjah. In 1796 veroverde hij Teheran en maakte het tot zijn hoofdstad. Hij heroverde eveneens de landsgebieden in de Caucasus en in het oosten van het rijk, die in de voorgaande eeuw verloren waren gegaan. Hij werd, niet lang na het aan de macht komen, vermoord door enkele bedienden die op diefstal waren betrapt, waarna hij opgevolgd werd door zijn neef Fath Ali.

Gedurende de Kadjaren-dynastie verkregen Europese grootmachten zoals het Verenigd Koninkrijk en Rusland geleidelijk relatief veel invloed in Perzië, maar het land bleef wel onafhankelijk. Tijdens het bewind van Fath Ali Sjah werd Perzië middels twee oorlogen gedwongen noordelijke gebieden aan de Russen af te staan, ondanks dapper optreden van het Perzisch leger onder de bezielende leiding van kroonprins Abbas Mirza. De kwaliteit van de Russische kanonnen leverde uiteindelijk het voordeel voor de Russische troepen op.

In 1800 gingen de Fransen onder Napoleon een alliantie aan met Fath Ali Sjah om via Perzië Brits India te bereiken. Als tegenprestatie voor een vrije doorgang beloofden de Fransen de Perzen te steunen in hun oorlog met Rusland. Frankrijk sloot echter heimelijk een verdrag met Rusland, waardoor de Perzische troepen op zichzelf waren aangewezen tegenover de troepen van grootmacht Rusland. In 1804 brak de Eerste Russisch-Perzische Oorlog uit, waarbij onder ander Bakoe en Derbent door de Russen veroverd werden. In 1813 werd een vrede getekend.

Van 1826 - 1828 woedde de Tweede Russisch-Perzische oorlog. De Perzen waren ontevreden over de voorwaarden van de eerste oorlog en verklaarden nu zelf de oorlog aan de Russen. De oorlog liep uit op een vernedering voor de Iraniërs.

Ook werden in het midden van de negentiende eeuw diverse oorlogen gevoerd door de Perzen om het westen van Afghanistan te heroveren. In diezelfde periode vervolmaakten de Russen ondertussen hun veroveringen van Centraal-Azië. Om de militaire macht van de Russen te stoppen, zochten de Perzen een alliantie met het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor verkregen de Britten diverse commerciële concessies zoals de aanleg van spoorwegen en het boren naar aardolie. Het fundament voor het latere bedrijf BP werd hiermee gelegd.

Tegen het eind van de 19e eeuw ondernamen de sjahs diverse pogingen om het land te moderniseren. Zo werd in 1906 een volksvertegenwoordiging (Majlis) geïnstalleerd. Tevens werden hoger onderwijs, gezondheidsinstellingen, de politie en de overheidsinstellingen gemoderniseerd.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wilde Perzië neutraal blijven, maar het Osmaanse Rijk had de kant van de Duitsers gekozen en de olievelden waren té belangrijk om niet beschermd te worden. Zowel Rusland als het Verenigd Koninkrijk vielen Perzië binnen.

Na de oorlog heerste er door het optreden van Britse en Russische troepen een chaos in Perzië. De Engelsen wilden het land graag onder hun mandaat stellen. Zij waren bewust geworden van de grote strategische en economische betekenis van aardolie. Toen Soltan Ahmad Sjah echter niet wilde buigen voor Britse druk, keken de Engelsen uit naar andere mogelijkheden om hun invloed in het land te vergroten. De Britten dachten in de persoon van de militair Reza Khan de juiste persoon te hebben gevonden en met Britse steun pleegde kolonel Mirza Reza een staatsgreep in 1921. Na een aantal jaren de politieke leiding te hebben gehad, wilde hij meer en in 1925 dwong hij het parlement hem tot sjah te verkiezen. De laatste Kadjaren-sjah werd -tegen de regels van de constitutie in - afgezet en Mirza Reza nam de pre-islamitische naam 'Pahlavi' aan en stichtte zo de Pahlavi-dynastie, die slechts tot 1979 zou regeren.

Onder de Kadjaren vond een renaissance plaats van de Perzische kunsten. Het hof investeerde veel in de bouw van paleizen en tuinen alsook de vervaardiging van vele kunstvoorwerpen. Onder leiding van enkele vooruitstrevende ministers, vooral door de getalenteerde Nasser ed-Din Sjah, werd ook de aanzet gegeven voor een literaire bloeiperiode. Ook de beoefening van de wetenschap kreeg onder de Kadjaren een nieuw elan. Reeds onder Fath Ali Sjah en op instigatie van diens kroonprins Abbas Mirza Nayeb os-Saltaneh, werden de eerste Perzische studenten naar Engeland gestuurd. Enige decennia later zou een zoon van Fath Ali Sjah, prins Etezad os-Saltaneh, dit initiatief op grotere schaal voortzetten. Ook maakte hij de plannen van de moderne eerste minister Amir Kabir tot oprichting van een modern onderwijsinstituut mogelijk: de Dar ol-Fonoun, de eerste op westerse wetenschap gebaseerde Perzische hogeschool.

Vanaf circa 1990 is er in de huidige Islamitische Republiek Iran sprake van een ware herleving van de belangstelling voor de geschiedenis en cultuur van de Kadjaren-tijd, gezien de vele publicaties, documentaires, films, exposities.


Interesse om mee te gaan ?

Contacteer me zo snel mogelijk via mail of telefonisch (053/66.10.43 of 0477/688.760). 


Heb je vrienden of familie die geïnteresseerd zijn om onze nieuwsbrief te ontvangen ?

Stuur hen deze mail door en vraag hen om in te schrijven via de knop hieronder.

test


Frank De Saedeleer
Steenweg 651
9470 Denderleeuw

Tel : 053/66.10.43
GSM : 0477/688.760
e-mail : frank_de_saedeleer@skynet.be 

BTW nr  :  BE0848039821
Rek.nr   :  BE88001677842241
lic. Garantiefonds : 9030

 
la